Dlaczego warto zainwestować w usługę pracy tymczasowej?

Podstawą prawną do zatrudnienia pracowników tymczasowych stanowi Ustawa z dnia 9 lipca 2003, Dz. U. nr 166. To niezwykle efektywne narzędzie polityki personalnej stosowane zarówno w dużych przedsiębiorstwach jak i małych firmach.

 

To gwarant elastyczności, stabilizacji i ciągłości pracy szczególnie tam, gdzie dokonuje się duża rotacja personelu związana m.in. z niedoborem personelu lub sezonowością.

 

To forma pracy, która może być stosowana doraźnie, krótkoterminowo jak i długoterminowo w określonych sytuacjach.

 

Zgodnie z w/w Ustawą Agencja nasza ponosi całkowitą odpowiedzialność za rekrutację i zatrudnienie pracowników.

 

Pracodawca ustala wynagrodzenie dla pracownika w oparciu o system godzinowy lub miesięczny.

 

Pracownik tymczasowy nabywa takich samych praw jak pracownik zatrudniony na stałe. Może on być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Korzyści wynikające z usługi:

  • Elastyczność zatrudnienia
  • Odciążenie firmy z obsługi administracyjno-kadrowej
  • Przeniesienie procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją i weryfikacją na firmę zewnętrzną
  • Redukcja kosztów zatrudnienia

Z usługi warto skorzystać, gdy:

  • Zmagasz się z sezonowymi wzrostami produkcji
  • W Twojej branży typowa jest zwiększona okresowa ilość zleceń oraz duża rotacja pracowników
  • Potrzebujesz wsparcia w obliczu wzmożonej ilości urlopów wypoczynkowych i urlopów zdrowotnych