LeasBack

W ramach działań LeasBack to nasza agencja przejmuje i zatrudnia pracowników Klienta wraz z oddelegowaniem na wskazane w firmie stanowisko.

LeasBack

Korzyści wynikające z LeasBacku:

  • Elastyczność zatrudnienia
  • Przejęcie przez Job Fix wszelkich obowiązków pracodawcy
  • Rozliczenie z Job Fix na podstawie jednej faktury wystawianej comiesięcznie
  • Pracownicy nie występują w rejestrze firmy Klienta a są do niej jedynie delegowani
  • Zmniejszenie składek PFRON oraz wydatków związanych z odprawami i zwolnieniami grupowymi

Skorzystaj z LeaseBacku, gdy:

  • Chcesz ograniczyć ilość etatów
  • Redukujesz działy w firmie
  • Nadal chcesz korzystać z wiedzy i doświadczenia wypróbowanych już specjalistów