Najczęściej zadawane pytania

Pytania i Odpowiedzi

Nasza oferta jest kompleksowa. Zapewniamy transport, zakwaterowanie,gastronomię,opiekę medyczną i bankową. Z reguły staramy się umieścić pracowników jak najbliżej zakładu pracy, w tym celu wynajmujemy całe domy i wyposażamy je we wszystkie potrzebne rzeczy do codziennego życia. 

Pracownicy przyjeżdżają na okres od 12 do 36 miesięcy.

Jako profesjonalna agencja mamy dostęp do szerokiego spektrum wykwalifikowanych pracowników. Ich rekrutacja jest dwuetapowa. Pierwszy etap dokonuje się w oparciu o współpracę z agencją rządową przy pomocy naszego  pracownika, którego zatrudniamy na miejscu w danym kraju. Weryfikujemy pracowników pod kątem możliwości ich wyjazdu. Upewniamy się, że nie ma żadnych przeciwskazań co do ich wyjazdu, a także sprawdzamy kompetencje miękkie. Drugi etap to sprawdzenie ich umiejętności twardych/ praktycznych.  Dodatkowo każdy z pracowników ma obowiązek przedstawić referencje z ostatniego miejsca pracy. Współpraca na drugim etapie opiera się o odpowiednie podmioty umożliwiające sprawdzenie wymaganych  kompetencji (np. spawacze są weryfikowani w oparciu o nasze wytyczne w warunkach produkcyjnych w tzw. Centrum Weryfikacji Umiejętności). 

Pracownicy posługują się językiem angielskim w bardzo dobrym stopniu, zaś jeśli chodzi o komunikację w języku polskim, to korzystamy z nowoczesnych translatorów językowych. Zaś w razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić 24 godziny na dobę obsługę telefoniczną.

Dla każdego projektu przygotowujemy wewnętrzną strukturę (team leader, senior group leader, opiekunowie grupy, itd.).

Zawsze staramy się wspólnie z naszym klientem pracować na jego sprawdzonych metodach motywowania pracowników. Jeśli klient takich nie posiada, staramy się wspólnie wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie dla wszystkich stron.

W takim przypadku zawsze ustalamy okres adaptacji dla pracowników. Jeśli po tym okresie klient dalej nie bedzie zadowolony z pracownika, wprowadzamy plan naprawczy. Jeśli i to nie skutkuje, wymieniamy pracownika na nowego.

Przy projektach wymagajacych niewykwalifikowanych pracowników minimalna ich ilość to 15 osób, zaś przy projektach wymagajacych wykwalifikowanych pracowniów to  6 osób.

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie to prosimy o kontakt.