Doradztwo w zakresie PFRON

Jednym z ważniejszych obszarów naszych działań jest wsparcie Klientów w zakresie obniżenia kosztów związanych z obowiązkowymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jak również pomoc w pozyskaniu dofinansowań wspierających firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne.

PFRON

Korzyści wynikające z optymalizacji kosztów PFRON:

  • Elastyczność zatrudnienia
  • Odciążenie firmy z obsługi administracyjno-kadrowej
  • Przeniesienie procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją i weryfikacją na firmę zewnętrzną
  • Redukcja kosztów zatrudnienia

Z optymalizacji kosztów PFRON warto skorzystać, gdy:

  • Szukasz sposobu na obniżenie składek na PFRON
  • Chcesz korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń i/lub zwrotu kosztów przystosowania stanowiska pracy